wejsciówka

      Aby wziąść udział w losowaniu darmowych zaproszeń na imprezy w klubie Kino, zapraszamy do tego działu, wystarczy wysłać do nas swoje zgłoszenie!

więcej       

     Chcesz dowiadywać się pierwszy o aktualnościach z klubu KINO? Wystarczy wpisać swój adres  e-mail, aby dostawać subskrypcją z najważniejszymi informacjami!DJ na wesele Lublin


tworzenie stron internetowych, pozycjonowanie stron, optymalizacja stron, SEO

Partnerzy

efekt

Magnum

CichaWoda

szelki dla kota, drapak dla kota, zabawki dla kotów

Ilość odwiedzin od dnia:
15.08.2003r.

Darmowy licznik odwiedzin

main
Informacje o klubie.

      

      Lokal po?o?ony jest pomi?dzy deptakiem (Krakowskie Przedmie?cie), a Placem Wolno?ci (ulica Bernardy?ska) - w podziemiach Domu Handlowego "Pa?ac Parysów". Wej?cie do klubu KINO znajduje si? po stronie ulicy Koziej. (brzmi skomplikowanie - a trafi? ?atwo...)
KINO to dwa bary, dwa parkiety, dwa klimaty, 340 miejsc siedz?cych. Lokal to dziewi?? po??czonych ze sob? sal, nag?o?nionych dwoma ró?nymi rodzajami muzyki. Trudno o tym pisa?... (lepiej przyj?? i zobaczy?)

       Wprawiamy naszych go?ci w wir doskona?ej zabawy przy wybornej muzyce granej przez profesjonalnych DJ-w, którzy potrafi? porwa? nasze my?li, marzenia i pragnienia w taki sposób jak osobi?cie lubimy, wprawiaj?c nas w nastrój, który jest odpowiedni do ?wietnej zabawy w mi?ym i ciekawym towarzystwie.  Jeste?my klubem b?d?cym idealnym miejscem dla ludzi, którzy ceni? sobie - wysoki standard us?ug, - wygod?, - dobr? zabaw? z mnóstwem atrakcji i wy?mienit? muzyk? - oraz bezpiecze?stwo

      Niezmiernie wa?n? kwesti? jest to, i? lokal jest kierowany do osób, które uko?czy?y 20. rok ?ycia. W?a?nie dlatego ( mimo pewnych nie udogodnie? dla Klientów ), wst?p do KINA jest mo?liwy WY??CZNIE po okazaniu dowodu to?samo?ci. Oprócz tego, KINO korzysta z dobrodziejstwa tak zwanej DOOR SELECTION, co oznacza, ?e: OBS?UGA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIE WPUSZCZENIA DO LOKALU BEZ PODANIA PRZYCZYN. Mamy g??bok? nadziej?, ?e taka sytuacja pozwoli nam na zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa naszym Klientom oraz odpowiedniego poziomu kultury zabawy w lokalu.

       ZAPRASZAMY od ?rody do niedzieli. Imprezy w KINIE zaczynaj? si? o 21:oo, lokal dost?pny jest dla Klientów od godziny 21:00.